_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2017/12/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-tuoi-quy-mao-nu-mang/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee

Thiên bình (23/09-23/10)

Thiên bình (23/09-23/10)
Thiên bình là cung thứ 7 trong 12 cung hoàng đạo, vô cùng hài hước và rất nhiệt tình. Thiên bình, biểu tượng của hài hòa, cân bằng, duyên dáng & tình cảm