Cúng sao đầu năm: Văn khấn dâng sao giải hạn 2018

SHARE
năm mới 2018
năm mới 2018

Danh sách các bài văn khấn dâng sao giải hạn năm 2018. Lễ cúng sao đầu năm thường được tổ chức sau tết tại các chùa hoặc mỗi nhà tùy theo năm và tuổi mà chọn đúng ngày để làm lễ giải hạn đầu năm.

Nếu chưa rõ năm nay gặp hạn gì, bạn hãy tra trong: Xem sao hạn 2018 và bảng sao chiếu mệnh.

Cúng sao Thái Bạch: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Thủy Diệu: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Thổ Tú: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao La Hầu: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Mộc Đức: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Thái Âm: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Kế Đô: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Vân Hớn: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Cúng sao Thái Dương: Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm

Xem tiếp: tử vi 2018

Xem tiếp: bảng tra tuổi xông đất 2018