_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee

Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành tặng cho một nửa thế giới lời yêu thương, lời chúc 8/3, những người bà, người mẹ, người chị, người em, tất nhiên với cả người yêu, người bạn đời, người vợ. Xin dành tặng lời chúc 8/3 hay nhất, lời chúc 8/3 ý nghĩa nhất tới phái yếu nhưng lại là mái nhà cho gia đình.