_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee

Cuộc sống

Cuộc sống
Những câu nói hay về cuộc sống rất đa dạng mang lại cho mỗi người chúng ta nhiều triết lý hay, có những câu nói hay thấm đậm lòng người, có lời nói hay tạo động lực phấn đấu, còn có các câu nói hay mang sự châm biếm của đời sống hàng ngày mà chính chúng ta phải học hỏi từ nó