_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee

Tình bạn

Tình bạn
Có một người bạn đã khó, có được một tình bạn đẹp lại càng khó hơn. Mời bạn xem tuyển tập những câu nói hay về tình bạn và gởi tặng nó tới những người bạn mà bạn yêu quý nhất.