_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags 12 cung trên khuôn mặt

Tag: 12 cung trên khuôn mặt

xem bói tướng mũi người phú quý

Xem tướng mũi bói cuộc đời

Mũi được gọi là Tung nhạc, nằm ỏ vị trí trung tâm của khuôn mặt, là trụ chống trời cao sừng sững, nối với...

Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Tướng Mạo nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tướng Mạo trên khuôn mặt.  Hãy cùng...

Bạn muốn biết, cung Phúc Đức nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung  Phúc Đức  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung  Phúc Đức  trên khuôn mặt....

Bạn muốn biết, cung Quan Lộc nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung  Quan Lộc  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Quan Lộc trên khuôn mặt.  Hãy...

Bạn muốn biết, cung Tật Ách nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Tật Ách   nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tật Ách  trên khuôn mặt.  Hãy...

Bạn muốn biết, cung Thê Thiếp nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Thê Thiếp  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Thê Thiếp trên khuôn mặt.  Hãy...

Bạn muốn biết, cung Nô Bộc nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung  Nô Bộc nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Nô Bộc trên khuôn mặt.  Hãy cùng...

Bạn muốn biết, cung Nam nữ nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Nam nữ  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Nam nữ trên khuôn mặt.  Hãy...

Bạn muốn biết, cung Điền Trạch nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Điền Trạch  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Điền Trạch trên khuôn mặt.  Hãy cùng...

Bạn muốn biết, cung Huynh Đệ nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Huynh Đệ  nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Huynh Đệ trên khuôn mặt.  Hãy...

Bạn muốn biết, cung Tài Bạch nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Tài Bạch nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Tài Bạch trên khuôn mặt....

Bạn muốn biết, cung Mệnh nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Mệnh nằm đâu trên khuôn mặt bạn, muốn biết tầm quan trọng của cung Mệnh trên khuôn mặt.  Hãy cùng...