_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Cây mai

Tag: cây mai

mai vàng đón tết

Những phong tục may mắn ngày tết cổ truyền

Truyền thống văn hóa người Việt rất đậm đà bản sắc dân tộc và nhân văn trong các hoạt động lễ hội. Mua đào, mai,...
cây đào tết

Chọn cây rước lộc vào nhà ngày Tết

Từ bao đời nay cứ mỗi dịp tết đến xuân về là cành đào, cây quất, cây mai đều được các gia đình chọn...
Mai Khai Nhị Độ

Quẻ Quan Âm: Mai Khai Nhị Độ

Đây là quẻ Quan Âm thứ 69 được xây dựng trên điển cố: Mai khai nhị độ hay Mai nở hai lần. Quẻ trung bình thuộc...