_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Gia cát lượng

Tag: gia cát lượng

Lục Xuất Kỳ Sơn

Quẻ Quan Âm: Lục Xuất Kỳ Sơn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 97 được xây dựng trên điển cố: Lục xuất Kỳ Sơn hay sáu lần ra Kỳ Sơn. Quẻ trung...
Trí Phục Khương Duy

Quẻ Quan Âm: Trí Phục Khương Duy

Đây là quẻ Quan Âm thứ 89 được xây dựng trên điển cố: Trí phục Khương Duy hay dùng trí thu phục Khương Duy. Thừ...
Hỏa Thiêu Hồ Lô Cốc

Quẻ Quan Âm: Hỏa Thiêu Hồ Lô Cốc

Đây là quẻ Quan Âm thứ 82 được xây dựng trên điển cố: Hỏa thiêu Hồ Lô cốc hay lửa thiêu khe Hồ Lô. Quẻ trung...
đại chiến xích bích

Quẻ Quan Âm: Xích Bích Ao Binh

Đây là quẻ Quan Âm thứ 60 được xây dựng trên điển cố: Xích Bích ao binh - hay Đại chiến Xích Bích. Quẻ hạ...
lưu bị chiêu thân

Quẻ Quan Âm: Lưu Bị Chiêu Thân

Đây là quẻ Quan Âm thứ 53 được xây dựng trên điển cố: Lưu Bị Chiêu Thân - hay Lưu bị làm rể. Đây là...
khổng minh nhập xuyên

Quẻ Quan Âm: Khổng Minh Nhập Xuyên

Đây là quẻ Quan Âm thứ 51 được xây dựng trên điển cố: Khổng Minh Nhập Xuân - hay Khổng Minh vào đất Xuyên. Đây là...

Quẻ Quan Thế Âm Lưu Bị Cầu Hiền

Đây là điển cố thứ Ba hai trong quẻ Quan Thế Âm, mang tên Lưu Bị Cầu Hiền  (còn gọi là Lưu Bị Tìm...

Quẻ Quan Âm Thư Tiến Khương Duy

Đây là điển cố thứ Mười một  trong quẻ Quan Âm, mang tên Thư Tiến Khương Duy (còn gọi là Viết Thư Tiến Cử Khương...

Quẻ Quan Âm Khổng Minh Điểm Tướng

Đây là điển cố thứ Chín trong quẻ Quan Âm, mang tên Khổng Minh Điểm Tướng (còn gọi là quẻ Khổng Minh Điểm Danh Tướng...