_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Lã bố

Tag: lã bố

Cát Bình gặp nạn

Quẻ Quan Âm: Cát Bình Ngộ Nạn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 98 được xây dựng trên điển cố: Cát Bình ngộ nạn hay Cát Bình gặp nạn. Quẻ hạ thuộc cung...
Tam Anh chiến Lã Bố

Quẻ Quan Âm: Tam Anh Chiến Lã Bố

Đây là quẻ Quan Âm thứ 91 được xây dựng trên điển cố: Tam Anh chiến Lã Bố hay anh hùng đánh Lã Bố. Quẻ trung...
Quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Lý Đán Long Phượng Phối

Quẻ Quan Thế Âm Đổng Trác Thu Lã Bố

Đây là điển cố thứ Bốn mốt trong quẻ Quan Thế Âm, mang tên Đổng Trác Thu Lã Bố (còn gọi là Đổng Trác Thu...