_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Lạc dương

Tag: lạc dương

Cát Bình gặp nạn

Quẻ Quan Âm: Cát Bình Ngộ Nạn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 98 được xây dựng trên điển cố: Cát Bình ngộ nạn hay Cát Bình gặp nạn. Quẻ hạ thuộc cung...
Tam Anh chiến Lã Bố

Quẻ Quan Âm: Tam Anh Chiến Lã Bố

Đây là quẻ Quan Âm thứ 91 được xây dựng trên điển cố: Tam Anh chiến Lã Bố hay anh hùng đánh Lã Bố. Quẻ trung...
Binh Biến Trần Kiều

Quẻ Quan Âm: Binh Biến Trần Kiều

Đây là quẻ Quan Âm thứ 73 được xây dựng trên điển cố: Binh biến Trần Kiều. Quẻ thượng cát thuộc cung Tỵ. Quý nhân...
Quách Tử Nghi trên sa trường

Quẻ Quan Âm: Quách Phần Dương Chúc Thọ

Đây là quẻ Quan Âm thứ 68 được xây dựng trên điển cố: Quách Phần Dương Chúc Thọ hay Quách Phần Dương Mừng Thọ. Quẻ...
an lộc sơn

Quẻ Quan Âm: An Lộc Sơn Mưu Phản

Đây là quẻ Quan Âm thứ 56 được xây dựng trên điển cố: An Lộc Sơn mưu phản trong cuộc loạn An Sử nổi...