_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Lưu bị

Tag: lưu bị

Cát Bình gặp nạn

Quẻ Quan Âm: Cát Bình Ngộ Nạn

Đây là quẻ Quan Âm thứ 98 được xây dựng trên điển cố: Cát Bình ngộ nạn hay Cát Bình gặp nạn. Quẻ hạ thuộc cung...
Tam Anh chiến Lã Bố

Quẻ Quan Âm: Tam Anh Chiến Lã Bố

Đây là quẻ Quan Âm thứ 91 được xây dựng trên điển cố: Tam Anh chiến Lã Bố hay anh hùng đánh Lã Bố. Quẻ trung...
đại chiến xích bích

Quẻ Quan Âm: Xích Bích Ao Binh

Đây là quẻ Quan Âm thứ 60 được xây dựng trên điển cố: Xích Bích ao binh - hay Đại chiến Xích Bích. Quẻ hạ...
lưu bị chiêu thân

Quẻ Quan Âm: Lưu Bị Chiêu Thân

Đây là quẻ Quan Âm thứ 53 được xây dựng trên điển cố: Lưu Bị Chiêu Thân - hay Lưu bị làm rể. Đây là...
khổng minh nhập xuyên

Quẻ Quan Âm: Khổng Minh Nhập Xuyên

Đây là quẻ Quan Âm thứ 51 được xây dựng trên điển cố: Khổng Minh Nhập Xuân - hay Khổng Minh vào đất Xuyên. Đây là...
que quan the am

Quẻ Quan Thế Âm Đào Viên Kết Nghĩa

Đây là điển cố thứ Ba tư trong quẻ Quan Thế Âm, mang tên Đào Viên Kết Nghĩa (còn gọi là Kết Nghĩa Vườn Đào). Quẻ...

Quẻ Quan Thế Âm Lưu Bị Cầu Hiền

Đây là điển cố thứ Ba hai trong quẻ Quan Thế Âm, mang tên Lưu Bị Cầu Hiền  (còn gọi là Lưu Bị Tìm...

Quẻ Quan Âm Khổng Minh Điểm Tướng

Đây là điển cố thứ Chín trong quẻ Quan Âm, mang tên Khổng Minh Điểm Tướng (còn gọi là quẻ Khổng Minh Điểm Danh Tướng...