_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Táo quân

Tag: táo quân

bài cúng ông Táo

Bài cúng ông Táo về trời 23 tháng chạp

Bài cúng ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng chạp âm lịch Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định...
Văn Khấn Tân gia (Cáo yết Táo quân Thổ thần)

Văn Khấn Tân gia (Cáo yết Táo quân Thổ thần)

Văn Khấn Tân gia (Cáo yết Táo quân Thổ thần) dùng sau lễ Nhập trạch. Theo tục xưa sau lễ Nhập trạch dọn về nhà...
Văn khấn Tân gia (Ăn mừng nhà mới)

Văn Khấn Tân gia (Ăn mừng nhà mới)

Văn Khấn Tân gia (Ăn mừng nhà mới) dùng nhân lễ cúng Tân giaSắm lễ cùng Tân gia (Ăn mừng nhà mới) Hương, hoa, vàng mã,...