_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/02/","Post":"http://xemboituong.com/tu-vi-2018-chi-tiet/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/13985-2/khai-truong-2018/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Thổ công

Tag: thổ công

bài cúng ông Táo

Bài cúng ông Táo về trời 23 tháng chạp

Bài cúng ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng chạp âm lịch Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định...
Văn Khấn Lễ Thần Thổ Công

Văn Khấn Lễ Thần Thổ Công

Văn Khấn Lễ Thần Thổ Công dùng để dâng lễ vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia...
Văn khấn Thần Thổ công và các vị thần

Văn khấn Thần Thổ công và các vị thần

Văn khấn Thổ công và các vị thần linh bản địa vào ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm hàng tháng.Sắm lễ Lễ cúng...