_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"xemboituong.com","urls":{"Home":"http://xemboituong.com","Category":"http://xemboituong.com/12-con-giap/","Archive":"http://xemboituong.com/2018/10/","Post":"http://xemboituong.com/o-doi-du-mat-tat-ca-cung-dung-danh-roi-nhan-cach-lam-nguoi/","Page":"http://xemboituong.com/xem-sao-han-nam-moi-va-bang-sao-chieu-menh/","Attachment":"http://xemboituong.com/14495-2/xong-dat-2019/","Nav_menu_item":"http://xemboituong.com/13508/"}}_ap_ufee
Tags Triệu Khuông Dẫn

Tag: Triệu Khuông Dẫn

Cao Quân Bảo chiêu thân

Quẻ Quan Âm: Cao Quân Bảo Chiêu Thân

Đây là quẻ Quan Âm thứ 93 được xây dựng trên điển cố: Cao Quân Bảo chiêu thân hay Cao Quân Bảo làm rể. Quẻ...
Binh Biến Trần Kiều

Quẻ Quan Âm: Binh Biến Trần Kiều

Đây là quẻ Quan Âm thứ 73 được xây dựng trên điển cố: Binh biến Trần Kiều. Quẻ thượng cát thuộc cung Tỵ. Quý nhân...
Quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Hoài Đức Chiêu Thân

Quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát Hoài Đức Chiêu Thân

Đây là điển cố thứ Hai ba  trong quẻ Quan Thế Âm Bồ Tát, mang tên Hoài Đức Chiêu Thân (còn gọi là Hoài Đức...